Isännöinti

Matinkylän Huolto Oy:n isännöitsijät saavat asiat sujumaan yhdessä hallituksen, ammatti­organi­saation ja kumppanuusverkoston kanssa. Isännöinti perustuu isännöitsijän / isännöinti­organisaation ja asiakasyh­tiön hallituksen väliseen keskinäiseen luottamukseen.

Palveluksessasi ovat taloyhtiöiden vastuuisännöitsijöiden lisäksi tukiorganisaatioon kuuluvat kiinteistösihteerit, asiakaspalvelijat, vastikevalvojat ja kirjanpitäjät sekä teknisiin asioihin kes­kittyvät projektipäälliköt, jotka ovat suoraan yhteydessä asukkaisiin ja päinvastoin. Isännöinnin tukiorganisaatio hoitaa jopa 70% juoksevista asioista. Isännöitsijä keskittyy pääasiassa hallituk­sen kanssa työskentelyyn ja toimii keulakuvana yhtiön asioiden hoidossa. 

Isännöit­sijä ja hallituksen puheen­johtaja valmistelevat yhdessä asiat hallituksen kokouksiin päätöksentekoa varten. Isännöitsijä vastaa asiakasyhtiön johtamisesta, hallinnon moitteettomasta hoitamisesta sekä palvelujen hankkimisesta talolle. Kohtei­den ominaispiirteistä ja monien muidenkin muuttujien vuoksi on yhdellä isännöitsijällä hoidet­tava­naan noin 15 - 22 kohdetta.