Energianhallinta

Merkittävä osa kiinteistöjen kustannuksista aiheutuu energian-, sähkön- ja vedenkulutuksesta. Raportoimme kiinteistön energian- ja vedenkulutuksesta asukkaille neljä kertaa vuodessa yhtiön ilmoitustauluilla.
Lämpötilojen ja vedenkulutuksen muutoksia seurataan myös pitemmällä aikavälillä ns. trendikäyrien avulla. Käyrien muutoksista voidaan ennakoida tulevia korjaustarpeita ja tarvittaessa esimerkiksi aikaistaa korjauksia ja näin lyhentää korjausaikoja.