Ympäristöpolitiikka

Matinkylän Huolto Oy:n toiminta-ajatuksena on "tuottaa alueen toimintaan ja asumiseen liittyvät peruspalvelut laadukkaasti siten, että alueella on hyvä asua ja toimia". Tämä merkitsee myös ympäristönäkökohtien huomioon ottamista kaikissa kiinteistöjen hoito- ja huoltotoiminnoissa.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme aina valitsemaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavan vaihtoehdon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koulutamme henkilökuntaamme ympäristönäkökohtien tunnistamiseen.

Tarkoituksenmukaisella kiinteistönpidolla voimme oleellisesti pidentää kiinteistön elinkaarta ja pienentää kiinteistöstä sekä sen käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Kiinteistönhoidon merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät kiinteistöjen energian- ja vedenkäytön hallintaan. Roolimme on siinä kuitenkin vain välillinen liittyen lähinnä kulutuksen seurantaan, raportointiin ja tiedottamiseen sekä nopeaan reagointiin poikkeustilanteissa.

Oman toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät ulkoalueiden hoidossa ja puhtaanapidossa tarvittavan kaluston käyttöön ja hankintaan. Kun hankimme uutta kalustoa, sen tulee olla käytössä olevaa kalustoa ympäristöystävällisempää. Kaluston käytössä pyrimme minimoimaan pakokaasu-, melu- ja hajupäästöt sekä muut kielteiset vaikutukset. Pyrimme myös käyttämään taloudellisesti tarkoituksenmukaista ja ympäristön kannalta parasta mahdollista tekniikkaa ja työmenetelmiä.

Tarvikkeiden hankinnassa suosimme EU:n ja pohjoismaisen ympäristömerkin saaneita tuotteita.

Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seuraamme jatkuvasti niiden kehittymistä.

Pyrimme myös jatkuvasti lisäämään asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja muiden sidosryhmiemme ympäristötietoisuutta. Energiansäästö, jätehuollon kehittäminen ja ympäristön yleinen siisteys ja viihtyisyys onnistuvat parhaiten yhteistyöllä. Edellytämme myös alihankkijoidemme sitoutuvan omassa toiminnassaan ympäristöpolitiikkamme periaatteisiin.

Koko henkilökuntamme on hyväksynyt edellä esitetyt ympäristöpoliittiset periaatteemme ja sitoutunut noudattamaan niitä. Huoltoyhtiön johto on sitoutunut ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Matinkylän Huolto on aina kiinnittänyt toiminnassaan huomiota ympäristökysymyksiin. Nyt pyrimme entistä johdonmukaisemmin liittämään ne osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Toimimme ympäristöasioissakin mieluummin ennaltaehkäisevästi kuin korjaamme seurauksia.