Vesivuotokorjaus

Jos huoneistossanne on valitettavasti sattunut vesivahinko - ei hätää, me hoidamme asian kuntoon.
Ohessa on esitetty vesivuotokorjauksen periaatteellinen kulku yleisesimerkkinä. Esimerkin on tarkoitus korostaa osakkaan ja asukkaan oman toiminnan merkitystä.

Huoneistossani vuotaa:

 • Tutki, missä vuotaa
 • Mikä vuotaa? Katto? Vesijohto?
 • Onko vuoto pieni vai iso, näetkö itse vuotopaikan vai vain sen, mistä vesi valuu?
 • Tutki, onko vesi kylmää, kuumaa, kirkasta tai värittynyttä?
 • Voitko itse tukkia vuodon vai vaatiiko se muiden toimenpiteitä?

Mitä yksilöidymmin pystyt viestissäsi tai puhelimessa kertomaan tapahtuman yksityiskohtia, sen paremmin itse vuodon syihin päästään käsiksi. Syyn paikallistaminen on yleensä todennäköisimpien vaihtoehtojen läpikäyntiä ja poissulkemista vaikeimmissa tapauksissa yksi kerrallaan.

Ilmoita heti:

 • Ilmoita vuodosta välittömästi asuinkiinteistösi hallinnon ilmoittamaan huoltopäivystykseen. Kiireelliset ilmoitukset aina puhelimitse.
 • Muista ilmoittaa lyhyesti ja selkeästi edellä esitetyin perustein määrittämäsi vuoto-ongelma.
 • Muista kertoa yhteystietosi ja voiko huoltohenkilöstö tulla huoneistoon tarvittaessa yleisavaimella.
 • Ilmoita, haluatko asiaan liittyvää tietoa ongelmanratkaisun edetessä.

Nopea toiminta ja oikea havainnointi voivat ratkaisevasti vähentää korjauskustannuksia ja muita välillisiä vahinkoja.

Odota vuodon korjausta:

 • Akuutit vesivuodot pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.
 • Toisinaan vesivuodon paikallistaminen vaatii aikaa ja purkutöitä.
 • Yöllä ja pyhäpäivisin akuutit vesivuodot korjataan ns. hätätyönä, jonka tavoitteena on vahingon laajenemisen estäminen. Varsinaiset korjaustyöt tehdään arkisin.
 • Pyri auttamaan vuodon selvittäjiä. Hermostuminen ei kannata.
 • Henkilöt, jotka etsivät ja selvittävät vuotoa, ovat oman alansa ammattilaisia.

Kaikki ongelmien analysointi, hallinnolliset päätökset ja eri ammattiryhmien tekijöiden hankkiminen vaatii aikansa. Anna siis työrauha asiaa hoitaville ja muista, että heillä saattaa olla samaan aikaan kymmeniä muita vastaavia töitä työn alla. Ongelmien analysointi, hallinnolliset päätökset ja eri urakoitsijoiden palkkaaminen vie oman aikansa.

Vuoto korjattu:

 • Vuoto on paikallistettu ja korjattu. Hienoa! Enää ei vuoda.
 • Pinnoille valuneet vedet imuroidaan tai kuivataan muutoin.

Ensin korjataan aina todennäköinen/todennäköisimmät syyt ja vasta myöhemmin vuodon aiheuttamat vahingot, kuten esim. katon maalivauriot. Kuivatus tehdään koneellisesti tai vauriokohta jätetään tietoisesti kuivumaan itsekseen/ajan kanssa. Lopulliset korjaukset tehdään usein vasta viikkojen tai kuukausien päästä. Työn aikana varmistutaan, että vuoto ei uusiudu.

Kotivakuutus:

 • Tee varmuuden vuoksi isommasta vesivahingosta ilmoitus kotivakuutusyhtiöösi.
 • Tarkasta oman irtaimistosi mahdolliset vesivahingot ja dokumentoi ne.
 • Muista, että irtaimistolle aiheutuneet vesivauriot korvaa vain oma kotivakuutuksesi.

Kotivakuutuksen tarkoitus on korvata irtaimelle omaisuudelle syntyneet vahingot. Kotivakuutuksen käyttöä oudoksutaan usein vahinkotapauksissa, joissa ongelma on asukkaasta riippumaton. Vakuutusyhtiöillä on erilaisia korvauskäytäntöjä, joten ne ratkaisevat keskenään, mitä ja mistä vakuutuksesta ja missä laajuudessa korvataan tapauksissa, joissa ongelma ei ole asukkaasta johtuva.

Vahinkojen kartoitus:

 • Matinkylän Huolto Oy:n tekninen asiantuntija (projektipäällikkö) tulee tarvittaessa käymään huoneistossa. Tämä tarkastus voidaan tehdä ennen vahinkokartoitusta tai sen jälkeen.
 • Taloyhtiö tilaa vesivahinkojen kartoituksen pätevöityneeltä kartoitus- ja kuivausyritykseltä, mikäli vuodon laajuus sitä edellyttää.
 • Taloyhtiö tekee isommassa vahinkotapauksessa myös vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöönsä. Taloyhtiö ei ilmoita pieniä vesivahinkoja vakuutusyhtiöön, koska omavastuun ja ikävähennysten vuoksi korvattavaa ei jää.
 • Kartoitusyritys tulee paikalle yleensä seuraavana arkipäivänä tai muutamien päivien päästä työtilanteensa mukaisesti.
 • Kun vahinkokartoitus on tehty, niin pyydä siitä varmuuden vuoksi kopio itsellesi.
 • Huomio, jos vesivahingon korjaus menee kiinteistövakuutukseen, niin vakuutusyhtiö saattaa päättää ja tilata itse vahinkokartoituksen sekä tarvittavat purku-, kuivaus- ja kunnostustyöt omalta sopimusurakoitsijaltaan. Taloyhtiö ja isännöinti eivät voi aina vaikuttaa urakoitsijan valintaan.

Vahinkotapahtuman analyyttinen ja oikea kartoitus on välttämätön korjausvaihtoehtojen ratkaisun pohjaksi. Kosteuskartoitusraportti toimii aina myös vakuutusyhtiöiden korvauspäätösten pohjana.

Vaurioituneiden kalusteiden ja rakenteiden purku:

 • Jos huoneistossasi on merkittäviä vesivaurioita, niin taloyhtiö tai vakuutusyhtiö tilaa urakoitsijan purkamaan vaurioituneet kiintokalusteet ja pintarakenteet.
 • Purkutyöhön saattaa kulua useitakin päiviä, merkittävässä vesivauriossa jopa viikkoja.
 • Pyydä tässä vaiheessa urakoitsijalta tai valvojalta halutessasi arvio purkutöihin, kuivatukseen ja kunnostukseen käytettävästä ajasta. Aikataulua ei aina voida ilmoittaa tarkasti, koska osapuolia ja muuttujia on niin paljon.

Vauriotapauksesta riippuen tarvittavien purkutöiden määrä vaihtelee valtavasti. Purkutyöt tehdään kosteuskartoituksen ja muun aistinvaraisen tarkastelun perusteella tarvittavassa laajuudessa.

Rakenteiden koneellinen kuivatus:

 • Kun rakenteet on purettu, niin purku-urakoitsija tai erillinen kuivausurakoitsija tuo huoneistoon riittävän määrä kuivauskalustoa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa betoni- ja kivirakenteiden kuivumista.
 • Kastuneita levy- ja puurakenteita ei yleensä kuivateta, vaan ne puretaan ja uusitaan.
 • Koneelliseen kuivatukseen käytetään yleensä huoneistosähköä. Kuivausyritys arvioi tai laskee kuivatuksen kuluttaman huoneistosähkön ja ilmoittaa sen taloyhtiölle, joka on velvollinen korvaamaan asukkaalle (tai sille jonka nimissä huoneiston sähkösopimus on) sähkönkulutuksen. Laita huoneistosähkön korvauspyyntö kirjallisena isännöitsijälle pankkiyhteystietoineen.

Koneellisella kuivatuksella saatetaan rakenteet sellaiseen tilaan, että suunniteltua korjaustyötä voidaan turvallisesti jatkaa.

Korjaustyöt:

 • Taloyhtiö tai vakuutusyhtiö on velvollinen kunnostamaan huoneiston vain vahinkoa edeltävään yhtiön perustasoon.
 • Yleensä kunnostustyöt tekee erillinen kunnostusurakoitsija, joka yleensä tilataan vasta, kun kaikki purku- ja kuivaustyöt ovat valmiit.
 • Valittu kunnostusurakoitsija tulee ensin käymään huoneistossa ennen töiden aloitusta, koska urakoitsija antaa taloyhtiölle (vakuutusyhtiölle) tarjouksen tai hinta-arvion kunnostustöistä. Kunnostustyöt voidaan aloittaa vasta, kun taloyhtiö tai vakuutusyhtiö on hyväksynyt tarjouksen tai hinta-arvion.

Muualla asuminen:

 • Jos huoneistosi on vaurioitunut laajalti vesivahingon takia ja esim. keittiö ja kylpyhuone täytyy purkaa ja kunnostaa samanaikaisesti, niin tällöin huoneisto ei ole asumiskelpoinen, koska vesi joudutaan yleensä sulkemaan kokonaan.
 • Sovi sijaisasuminen ja mahdolliset muuttokustannukset aina ETUKÄTEEN oman vakuutusyhtiösi kanssa, ennen kuin muutat huoneistostasi.
 • Pyydä, että taloyhtiö tai urakoitsija ilmoittaa sinulle suoraan, kun huoneisto on kunnostettu ja asumiskelpoinen.

Vain vaativissa vesivauriotapauksissa sijaisasunto tulee kyseeseen, joten sen tarpeesta ja mahdollisuudesta on aina sovittava etukäteen. Yleensä vahingot korjataan asumisen ohessa.

Tiedottaminen:

 • Vesivauriotapauksissa tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla.
 • Pyrimme tiedottamaan vahingon osapuolia kaikista vahinkoon liittyvistä asioista heti, kun mahdollista.