Yhtiökokouksiin valmistautuminen on käynnissä

Yhtiökokouksiin valmistautuminen on käynnissä

 

Taloyhtiöiden hallitukset ovat pitäneet tai pitävät parhaillaan tilinpäätöskokouksia, joissa käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat.

Inflaatio, hintojen nousu, korkopaineet ja epävarmuus tulevasta aiheuttavat ylimääräisiä haasteita tämän kevään yhtiökokouksiin valmisteluja tekeville hallituksille. Talousarvion laadinnassa voi olla isojakin kustannuspaineita sekä hoito- että rahoituskulujen osalta.

Mitä ajankohtaisia asioita taloyhtiöiden tulisi huomioida nykytilanteessa? 

  • Kuluvan vuoden talousmenojen arviointi on yksi tärkeimmistä asioista yhtiökokoukseen valmistauduttaessa. Taloyhtiön lämmityksestä aiheutuvien kulujen arvioinnissa tulee selvittää lämmön hinnanmuutokset sekä mahdolliset tulevat korotukset.

  • Taloyhtiön kiinteistösähkösopimuksen tilanne kannattaa selvittää ja pohtia minkä tyyppinen sähkösopimus olisi jatkossa yhtiölle paras vaihtoehto. Sähköllä lämmittäville asunto-osakeyhtiöille on mahdollisesti luvassa myös sähköhyvitystä. (Lisätietoa>>)

  • Energiatodistukset vanhenevat nyt useassa yhtiössä. Nykyinen energiatodistuksia koskeva laki tuli voimaan 1.6.2013. Lain mukainen energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, joten ensimmäisten nykylain mukaisten todistusten määräaika on täyttymässä tänä kesänä. Vanhenevat energiatodistukset on uusittava niiden voimassaolon päätyttyä. 

  • Koronnousu vaikuttaa taloyhtiöiden korjaushankkeiden kustannuksiin sekä asukkaan elämäntilanteeseen. Tämän vuoksi taloyhtiön talouden seurannassa tulee olla nyt entistä tarkempi.

  • Taloyhtiön osakeluettelot on siirrettävä uuteen huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 aikana. Huoneistotietojärjestelmä on sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot osakehuoneistojen  omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. 

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on varannut sata miljoonaa euroa tukirahaa tämän vuoden energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Tukea myönnetään erityisesti rakennusten energiatehokkuutta ja esteettömyyttä lisääviin hankkeisiin, mutta avustusta on saatavissa myös esimerkiksi sisäilmaa parantaviin suunnittelu- ja korjaustoimiin. Energiaremontin valmistelu on tehtävä huolella ja se tulee aloittaa ajoissa. (Lisätietoa>>)

  • Asunto-osakeyhtiölain muutos heinäkuussa 2022 mahdollistaa etäyhtiö- tai hybridikokoukset. Taloyhtiön hallitus päättää missä muodossa yhtiökokous järjestetään. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on oltava kirjaus etäkokousmahdollisuudesta tai sen puuttuessa, se on muutettava yhtiöjärjestykseen. 

  • Taloyhtiöitä ja isännöintiä koskevia lakihankkeita on valmisteilla. Asunto-osakeyhtiölakiin tulee muutos, joka helpottaa esteettömyyden parantamista yhtiön rakennuksen ja kiinteistön yhteisissä tiloissa. Jatkossa osakkaan aloitteesta on mahdollista toteuttaa yhtiön yhteisissä tiloissa sellaisia esteettömyyttä parantavia muutoksia, joiden kustannuksista hän itse vastaa tai jotka katetaan julkisella tuella. Toimenpiteistä ei tule aiheutua haittaa eikä kustannuksia yhtiölle tai muille osakkaille. Taloyhtiöiden päätöksenteon sääntöjä muutettiin kestävää asumista edistävien uudistusten toteuttamiseksi enemmistöpäätöksillä. Lakiehdotukseen on sisällytetty mm. sähkökulkuneuvojen latauspisteiden rakentamista, aurinkosähkön ja muun energian paikallista tuotantoa asunto-osakeyhtiössä sekä yhteiskäyttöpalveluiden käyttöönottoa koskevia mainintoja esimerkkeinä lain tarkoittamista kestävää asumista edistävistä uudistuksista.