Vastuullinen isännöitsijä osaa ennakoida taloyhtiön etua

Vastuullinen isännöitsijä osaa ennakoida taloyhtiön etua

Isännöitsijältä vaaditaan entistä enemmän ennakointia, strategista osaamista, yhteistyökykyä sekä vastuullisuutta. Isännöintitoimisto on kumppani, joka pitää huolta siitä, että asumiskustannukset pysyvät hallinnassa, kiinteistö säilyttää arvonsa ja mahdolliset remontit edistyvät aikataulussaan ja sopimusten mukaisesti.

Matinkylän Huolto Oy:n tasaisen kasvun taustalla on yhtiössä jo vuosia sitten omaksuttu ennakoiva, ammattimainen ja vastuullinen ote kaikkeen tekemiseen ja asiakkaina oleviin taloyhtiöihin.

Yhteistyön kivijalkana ja ohjenuorana on asiakkaille heti alussa laadittava kunnossapidon periaateohjelma, jossa käydään läpi taloyhtiön taloutta sekä kartoitetaan ja aikataulutetaan edessä olevat korjausinvestoinnit. Samalla tehdään myös arvio niiden kustannuksista. Dokumenttia päivitetään vuosittain yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa.

Tällaisen ennakoinnin ja strategisen suunnittelun merkitys korostuu taloyhtiön taloudenpidossa ja kiinteistönhuollossa entisestään. Isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen on huolehdittava eurojen ohella myös kiinteistön kunnosta ja sen arvon säilymisestä.

Lue koko artikkeli, jossa toimitusjohtajamme Tarja Korhonen kertoo vastuullisesta isännöinnistä. 

https://newspool.fi/artikkelit/vastuullinen-isannoitsija-osaa-ennakoida-taloyhtion-etua/ 

 

Matinkylän Huolto Oy:n toimitusjohtaja Tarja Korhonen