Kuljetusalan lakko vaikuttaa jätehuollon toimintaan

Kuljetusalan lakko vaikuttaa jätehuollon toimintaan

HSY - Auto- ja kuljetusalan lakko vaikuttaa huomattavasti jäteastioiden tyhjennyksiin


Auto- ja kuljetusalan keskiviikkona 15.2. alkanut lakko vaikuttaa jätehuoltoon pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Ainakin puolet asuinkiinteistöjen jäteastioista uhkaa päivittäin jäädä tyhjentämättä lakon päättymiseen asti. Jätekuljetuksia koskevan lakon on määrä jatkua 21.2. klo 24 saakka. HSY varmistaa jätehuollon toimivuuden yhteiskunnallisesti tärkeiden kohteiden palveluissa, kuten sairaaloissa.
Eniten tilanne näkyy niissä kiinteistöissä, joissa jäteastioita on asukkaita kohden vähiten ja joiden tyhjennysrytmi on tihein. Jos kiinteistön jäteastiat ovat täynnä, jätteet on parasta säilyttää kotona, parvekkeella tai varastossa mahdollisuuksien mukaan.


• Suositellaan kaikkia tarkkailemaan omaa jätetilaansa ja viemään jätteensä sinne vain, jos se on välttämätöntä.

• Ylitäyttyneet astiat viivästyttävät tyhjennyksiä entisestään ja hidastavat lakon jälkeisiä paikkaustoimi.
Väliin jääneitä tyhjennyksiä ei veloiteta, eikä veloiteta myöskään lisämaksua lakon vuoksi ylitäyttyneistä jäteastioista.

Jos kiinteistön jäteastiat täyttyvät lakon aikana, yhteydenotto HSY:n asiakaspalveluun ei valitettavasti jouduta asiaa.

Poikkeukset astiatyhjennyksissä alueittain ja jätelajien mukaan
HSY:n verkkosivuilla on taulukot, joista voi tarkistaa, minkä jätelajien tyhjennykset milläkin postinumeroalueella eivät toteudu normaalisti tai ne jäävät kokonaan väliin lakon takia. Taulukoita päivitetään, jos tilanne muuttuu.

Lasipakkausten ja pienmetallin pyörällisien jäteastioiden ja nostokuormattavien syväkeräyssäiliöiden sekä pakkausten monilokeroastioiden tyhjennykset eivät ole lakon piirissä.

Väljemmällä aikataululla (joka toinen viikko tai harvemmin) tyhjennettävien jäteastioiden korvaavat tyhjennykset pyritään suorittamaan mahdollisimman pian lakon päätyttyä. Useammin tyhjennettävissä kohteissa jätekuljetukset jatkuvat lakon päätyttyä normaalin rytmin mukaisesti.

Sortti-asemat palvelevat asiakkaita normaalisti. Myös Rinki-ekopisteiden tyhjennykset viivästyvät
huomattavasti HSY:n alueella lakon vuoksi, joten on suositeltavaa säilyttää pakkausjätteitä kotona
niin paljon kuin mahdollista.