Matinkylän Huolto Oy:n isännöitsijät saavat asiat sujumaan yhdessä hallituksen, ammatti­organi­saation ja kumppanuusverkoston kanssa. Isännöinti perustuu isännöitsijän / isännöinti­organisaation ja asiakasyh­tiön hallituksen väliseen keskinäiseen luottamukseen.

Palveluksessasi ovat taloyhtiöiden vastuuisännöitsijöiden lisäksi kiinteistösihteerit, asiakaspalvelijat, vastikevalvojat ja kirjanpitäjät sekä teknisiin asioihin kes­kittyvät projektipäälliköt.

Isännöitsijä keskittyy pääasiassa hallituk­sen kanssa työskentelyyn ja toimii keulakuvana yhtiön asioiden hoidossa. Useimmiten ns. juoksevat asiat hoitaakin tukiorganisaatio, jolloin asiat hoituvat no­peasti. Isännöinnin tukiorganisaatio hoitaa jopa 70% juokse­vista asioista.

Tukiorganisaatioon kuuluvat asiakaspalvelijat, kiinteistösihteerit ja vastikevalvojat ovat suoraan yhteydessä asukkaisiin ja päinvastoin.

Isännöit­sijä ja hallituksen puheen­johtaja valmistelevat yhdessä asiat hallituksen kokouksiin päätöksentekoa varten. Isännöitsijä vastaa asiakasyhtiön johtamisesta, hallinnon moitteettomasta hoitamisesta sekä palvelujen hankkimisesta talolle. Kohtei­den ominaispiirteistä ja monien muidenkin muuttujien vuoksi on yhdellä isännöitsijällä hoidet­tava­naan noin 15 - 22 kohdetta.

Yhteystiedot

Isännöitsijät

blank-profile-picture-973460_640.png

Tarja Korhonen, isännöintipäällikkö

(09) 804 63 267

etunimi.sukunimi (at) matinkylanhuolto.fi

fi.jpgen.jpg
Ari-Aaltonen.jpg

Ari Aaltonen

(09) 804 63 233

etunimi.sukunimi (at) matinkylanhuolto.fi

fi.jpg
Kari-Liljendal.jpg

Kari Liljendal

(09) 804 63 231

etunimi.sukunimi (at) matinkylanhuolto.fi

fi.jpgsv.jpgen.jpg

Tiina Lahti

Tiina Lahti

(09) 804 63 284

etunimi.sukunimi (at) matinkylanhuolto.fi

fi.jpgen.jpg
Merja-Nevanperä.jpg

Merja Nevanperä

(09) 804 63 230

etunimi.sukunimi (at) matinkylanhuolto.fi

fi.jpg
kaisanelio.jpg

Kaisa Pekkala-Kuhanen

(09) 804 63 240

etunimi.sukunimi (at) matinkylanhuolto.fi

fi.jpgen.jpg
Harri Rahiala.jpg - pienennetty

Harri Rahiala

(09) 804 63 283

etunimi.sukunimi (at) matinkylanhuolto.fi

fi.jpgen.jpg