Matinkylän Huolto Oy

Isännöintitoimintamme on ollut ISA-auktorisoitu jo vuodesta 1988 lähtien.

Matinkylän Huolto poikkeaa monista muista kiinteistöalan yrityksistä omistuspohjansa ja tavoitteidensa suhteen. Olemme asiakasyhtiöidemme omistama, voittoa tavoittelematon yritys, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa asiakkaidensa tarvitsemat isännöinti-, kiinteistönhoito-, ympäristönhoito ja rakennuttamispalvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti siten, että asiakkaiden omaisuuden arvo säilyy tai nousee asiakkaan omista tavoitteista riippuen

Lähellä asiakkaita myös fyysisesti

Huoltotoimintaa ja rakennuttamista palvelevat toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla Matinkylässä ja isännöinnin tilat Länsiväylän kupeessa Gräsantörmässä. Asiointi asiakaspalvelupisteissämme on siis helppoa.

Toimimme myös edunvalvojana

Matinkylän Huolto Oy on valinnut toimintastrategiakseen osallistua alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, koska sen kautta asiakkaidemme omaisuuden arvo tulee parhaiten turvatuksi. Laajan yhteistyöverkostomme kautta pidämme jatkuvasti yllä yhteyksiä eri sidosryhmiin alueen kannalta parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Olemme olleet mukana kaikissa keskeisissä alueen kehittämishankkeissa jo vuosikymmenten ajan. Matinkylän arvostus asuinalueena on, yrityksemme, alueemme asiakasyhtiöiden sekä Espoon kaupungin ja muiden keskeisten sidosryhmien yhteisponnistuksin noussut valtavasti, erityisesti Kauppakeskus Iso Omenan tulon myötä. Metron rakentaminen Matinkylään on edistynyt hyvin ja lopullinen käyttöönotto ratkeaa metrokaluston automaatio-ongelmien ratketessa. Lähialueemme kannalta aivan keskeinen hyvä päätös on se, että Espoo pääsi yhteistyössä valtion kanssa ratkaisuun Kivenlahden metron rahoituksen valtionosuudesta, joka tullee olemaan 240 Me. Sen ehtona on, että Espoon tulee nostaa vuotuista asuntorakentamiseen kaavoituksen määrää 250 000 kerrosneliöstä 25 %. Tällä luodaan elinkeinoelämälle ja asumiselle uusia edellytyksiä. Toiminta-alueemme tulee tämän myötä olemaan Suomen elinvoimaisin alue pitkään.

Koulutus- ja kehitystoiminta

Nykyaikainen kiinteistönpito on varsin vaativaa toimintaa, jossa oikeat päätökset edellyttävät oikeaa tietoa tuekseen. Koulutamme jatkuvasti omaa henkilöstöämme sekä kehitämme asiakasyhtiöidemme hallitusten jäsenten ja asukastoimikuntien edustajien tietämystä kiinteistönhoitoasioissa. Järjestämme koulutustilaisuuksia, joihin hankimme luennoitsijoiksi alan asiantuntijoita.

Matinkylän Huolto Oy on ollut edelläkävijä monessa kiinteistönhoitoalan kehityshankkeessa.

HISTORIA

Matinkylän Huolto Oy aloitti toimintansa v. 1969 vaatimattomassa parakissa kahden henkilön voimin.
Mutta vaatimaton oli ympäristökin - vielä 60-luvun puolivälissä Matinkylän kartanon mailta korjattiin viljaa.

Pelto

Lähes viidenkymmenen vuoden aikana Matinkylän pelloille on noussut yksi Espoon elinvoimaisimmista kaupunginosista. Matinkylä ja Olari ovat kasvaneet yhteen kauppakeskus Ison Omenan ja alueella käynnistyneen mittavan liike-, toimisto- ja asuntorakentamisen myötä. Ydintoiminta-alueemme käsittää yhden Suomen nopeimmin kasvavista alueista ja tulee olemaan Espoon ykkönen pitkään.

Matinkylän Huolto on kasvanut Matinkylän ja sen lähialueiden kehittymisen myötä nykyaikaiseksi ja osaavaksi kiinteistöalan monipalveluyritykseksi.